Cursuri

Managementul resurselor umane

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Centrul de Instruire şi Perfecţionare

Profil: Economic
Specializarea: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Titlul absolventului: Absolvent de studii postuniversitare de specializare
Durata studiilor: 1 semestru
Forma de învăţământ: zi

descriere discipline personal didactic nota justificativă

ELABORAREA, REDACTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE

I. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de absolvire

45 credite, din care:
- 30 pentru cele 1 semestru
- 15 pentru lucrarea de dizertaţie

II. Structura anului universitar (în săptămâni)

Activităţi didactice Sesiune de examene
Sem. I Vară Restanţe
Anul I 14 3 1

III. Numărul orelor pe săptămână

ANUL Semestrul I
1 14

IV. Examenul de absolvire a studiilor

Perioada de definitivare a dizertaţiei – stagiu profesional: 2 luni
Examenul de absolvire şi susţinerea dizertaţiei: în iulie

Plan de învăţământ

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite Cod disciplină Semestrul 1
C S P Forma de verific.
1. Managementul resurselor umane 5 MANG292 1 - 1 E
2. Dezvoltare sustenabilă a resurselor umane 4 MANG293 1 - 1 E
3. Inovare şi creativitate 5 MANG 1 - 1 C
4. Comunicare în organizaţii
Curs
Sinteza
4 CSRP056 1 - 1 E
5. Management social - Etică şi responsabilitate 4 MANG294 1 - 1 C
6. Educaţie pe piaţa muncii 4 EGEN048 1 - 1 E
7. Eficientizarea resurselor umane 2 MANG 1 - - C
8. Managementul strategic al resurselor umane 2 MANG 1 - - E
Total 8 - 6  
14