Cursuri

Managementul proiectelor

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Centrul de Instruire şi Perfecţionare

Specializarea: Managementul proiectelor
Titlul absolventului: Absolvent de studii postuniversitare de specializare în managementul proiectelor
Durata studiilor: 1 semestru
Forma de învăţământ: zi
Anul universitar de debut: 2009-2010

descriere discipline personal didactic nota justificativă

ELABORAREA, REDACTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE

I. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de absolvire

45 credite, din care:
- 30 pentru cele 1 semestru
- 15 pentru lucrarea de dizertaţie

II. Structura anului universitar (în săptămâni)

Activităţi didactice Sesiune de examene
Sem. I Vară Restanţe
Anul I 14 3 1

III. Numărul orelor pe săptămână

ANUL Semestrul I
1 14

IV. Examenul de absolvire a studiilor

Perioada de definitivare a dizertaţiei – stagiu profesional: 2 luni
Examenul de absolvire şi susţinerea dizertaţiei: în iulie

Plan de învăţământ

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite Cod disciplină Semestrul 1
C S P Forma de verific.
1. Managementul proiectelor 5 MANG288 1 - 1 E
2. Managementul inovării şi dezvoltării umane
Curs
4 MANG289 1 - 1 C
3. Gestiunea proiectelor 4 MANG290 1 - 1 P
4. Proiecte cu finanţare europeană 4 MANG291 1 - - C
5. Managementul grupurilor 4 MANG 1 - - C
6. Comunicare în organizaţii
Curs
Sinteza
5 CSRP056 1 - 1 E
7. Managementul schimbărilor
Curs
Aplicatie - exemplu
2 MANG 1 - 1 V
8. Evaluarea proiectelor 2 MANG 1 - 1 C
Total 8 - 6  
14