Cursuri

Managementul optimizării proceselor de producţie şi servicii

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Centrul de Instruire şi Perfecţionare

Specializarea: Managementul optimizării proceselor de producţie şi servicii
Titlul absolventului: Absolvent de studii postuniversitare de specializare în Managementul optimizării proceselor de producţie şi servicii
Durata studiilor: 1 semestru
Forma de învăţământ: zi
Anul universitar de debut: 2009-2010

descriere discipline personal didactic nota justificativă

I. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de absolvire

45 credite, din care:
- 30 pentru cele 1 semestru
- 15 pentru lucrarea de dizertaţie

II. Structura anului universitar (în săptămâni)

Activităţi didactice Sesiune de examene
Sem. I Vară Restanţe
Anul I 14 3 1

III. Numărul orelor pe săptămână

ANUL Semestrul I
1 14

IV. Examenul de absolvire a studiilor

Perioada de definitivare a dizertaţiei – stagiu profesional: 2 luni
Examenul de absolvire şi susţinerea dizertaţiei: în iulie

Plan de învăţământ

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite Cod disciplină Semestrul 1
C S P Forma de verific.
1. Optimizarea metodelor de lucru în organizaţii 5 MANG282 1 - 1 E
2. Managementul calităţii 4 MANG283 1 - 1 C
3. Gestiunea activităţilor în organizaţii prestatoare de servicii 5 MANG284 1 - 1 V
4. Comunicare în organizaţii
Curs
Sinteza
4 CSRP056 1 - 1 E
5. Gestiunea financiar-contabilă a producţiei şi serviciilor 4 FINB090 1 - 1 E
6. Managementul şi marketingul de proces 4 MANG285 1 - - C
7. Reproiectarea proceselor în organizaţii 2 MANG286 1 - - C
8. Simulări inovative 2 MANG287 1 - 1 -
Total 8 - 6  
14